URSS solovkiUnul dintre cele mai mari lagăre pentru deţinuţii politici, organizat în anii 1920. Avea o destinaţie specială: Северный лагерь особого назначения (СЛОН). magadanRegiunea Magadan / Kolîma a fost împânzită de lagăre de muncă pentru deţinuţii politici, încă din anii 30 ai sec XX, fiind cunoscut ca şi GULAG-ul KOLÎMA. ozerlagLagăr "special" pentru deţinuţi politici, creat în 1948. Parte componentă a GULAG-ului, conţinea mai multe puncte, de la Taişet la Bratsk. moskova